Babysang i Leksvik

Leksvik menighetsråd ønsker foreldre med barn fra 0-12 mndr. velkommen til Leksvik Forsamlingshus fra kl. 10.00 til kl. 12.00 følgende datoer høsten 2017


12. september       

26. september        

10. oktober

24. oktober

07. november - Vi møtes på Helsetunet

21. november

05. desember 

 

 Hvorfor BABYSANG? 

 
Alle barn har nytte og glede av musikalske opplevelser som tar i bruk flere sanser. 
 
Både kroppsbevissthet, språk og følelser stimuleres gjennom babysang.
 
Både barn og foreldre har nytte og glede av sosialt fellesskap.
 
Barn og foreldre får del i en kristne kulturarv og barna gis en opplevelse av å bli sett og elsket av foreldre og Gud. 
 
Babysang er også en mulighet til å bli kjent med andre som har barn i samme alder.

 

Trenger du skyss?
 
Ta kontakt med  Ann-Kristin på telefon   95 87 94 85

Kontaktinformasjon for Leksvik kirkelige fellesråd

Leksvik kirkekontor,

Kommunehuset i Leksvik

Kontoradresse:

Lundaveien 4

7120 Leksvik

E-post:

kirkeverge@leksvik.kirken.no

Telefon: 748 55 166

Åpningstid:

Tirsdag-torsdag-fredag

kl 0900-1400