Konfirmant 2018 Leksvik og Stranda

Informasjon og planer

2017/2018

 

Kjære 8-klassinger og foresatte!

 

Velkommen til informasjonsmøte om konfirmantopplegget

 

Åttende klassinger har for en stund siden mottatt et informasjonshefte om konfirmasjon i Den norske kirke. Jeg håper det ga mersmak!

 

Leksvik og Stranda menigheter inviterer nå til informasjonsmøte om konfirmantopplegget i våre menigheter. Møtet blir

 

Onsdag 7. juni kl. 19.00 på Forsamlingshuset i Leksvik

 

Torsdag, 8. juni  kl. 19.00 på Stranda menighetshus i Vanvikan

 

Mange ungdommer er døpt, og konfirmasjonsundervisning er en del av oppfølgingen av dåpen, men den kan også være et innblikk i den kristne tro for noen som ikke er døpt. Da vi ikke har full oversikt over hvilke elever som ønsker å konfirmeres i kirka, sendes denne invitasjonen til alle i åttende klasse med foresatte, så langt vi har kjennskap til dem. Det er fint om både de interesserte ungdommene og deres foresatt møter for å få en oversikt over hva det vil si å være konfirmant.

 

Påmelding skjer på nettet, www.kirken.no/leksvik  fra 8. juni kl. 07.00. Akkurat da vil det komme en ny artikkel med påmeldingsskjema.

Valg av konfirmasjonsdag vil det bli tatt hensyn til så langt vi har muligheten. Prinsippet: «først til mølla» vil gjelde. Vi har plass til 15 konfirmanter per konfirmasjonsdag, tidspunkt for mottatt påmelding er avgjørende. Om det er for mange påmeldte den ene dagen må de sist påmeldte som ønsket den dagen bytte dag.

Konfimasjonsdatoer:

Stranda kirke søndag 27.05.2018 kl 1100

Leksvik kirke lørdag 02.06.2018 kl 1100

Leksvik kirke søndag 03.06.2018 kl 1100

 

Papirskjema for påmelding fås ved henvendelse til kirkekontoret på tlf. 74 85 51 66.

 

Vårt ønske er å få alle påmeldingene innen 1. juli for at vi kan begynne planleggingen av undervisningen. Prest Verena Grønning, tel 92 40 43 93 kan kontaktes ved behov. 

 

Velkommen! 

 

Vennlig hilsen

For Leksvik/Stranda menighet 

Verena E. Grønning, Sokneprest 

      

 

Samisk konfirmantundervisning

Samisk konfirmasjonsundervisning kan også tas samtidig med lokal undervisning.

Les om tilbudet.

Kontaktinformasjon for Leksvik kirkelige fellesråd

Leksvik kirkekontor,

Kommunehuset i Leksvik

Kontoradresse:

Lundaveien 4

7120 Leksvik

E-post:

kirkeverge@leksvik.kirken.no

Telefon: 748 55 166

Åpningstid:

Tirsdag-torsdag-fredag

kl 0900-1400