Gudstjeneste Frogner kirke

Praktisk informasjon

Fra:26.5.2019 - kl.11.00

Til:26.5.2019 - kl.12.00

Sted:Frogner kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 6. søndag i påsketiden
Liturg: Elling Erichsen
Organist: Bina Karpisova
Prekentekst: Matt 6,7-13
Offerformål: Menighetsarbeid med fokus på kirkemusikk
Merknader: Kirkekaffe
Nattverd
Dåp