Gudstjeneste Frogner kirke

Praktisk informasjon

Fra:6.12.2020 - kl.11.00

Til:6.12.2020 - kl.12.00

Sted:Frogner kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. søndag i adventstiden
Liturg: Kaare Stenseng
Organist: Jan Gunnar Sørbø
Prekentekst: Luk. 21,27-36
Merknader: Kirkekaffe
Nattverd
Dåp