Gudstjeneste Gullaug kirke

Praktisk informasjon

Fra:15.12.2019 - kl.11.00

Til:15.12.2019 - kl.12.00

Sted:Gullaug kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3. søndag i adventstiden
Liturg: Silje Karlsen
Organist: Daniel Solyom
Prekentekst: Matt 11,2-11
Offerformål: Menighetsarbeid med fokus på ungdoms/juniorklubb
Nattverd