Gudstjeneste Frogner kirke

Praktisk informasjon

Fra:2.6.2019 - kl.11.00

Til:2.6.2019 - kl.12.00

Sted:Frogner kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Søndag før pinse
Liturg: Ragnar Petersson
Organist: Daniel Solyom
Prekentekst: Joh 16,12-15
Offerformål: Menighetsarbeid med fokus på ungdomsarbeid
Merknader: Blomstergudstjeneste, Kirkekaffe
Nattverd
Dåp