Gudstjeneste Frogner kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.2.2019 - kl.11.00

Til:17.2.2019 - kl.12.00

Sted:Frogner kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Såmannssøndagen
Liturg: Ragnar Petersson
Organist: Irina Mitrovic
Prekentekst: Matt 13,24-30
Offerformål: Det Norske Bibelselskap
Merknader: Saksofon: Geir Cato Kriatiansen.
Nattverd
Dåp