Gudstjeneste Lierskogen kirke

Praktisk informasjon

Fra:18.10.2020 - kl.11.00

Til:18.10.2020 - kl.12.00

Sted:Lierskogen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 20.s.i tr.tiden
Liturg: Solveig Aass Kristiansen
Organist: Veronika Kashina
Prekentekst: Joh 11,1-5
Offerformål: TV aksjon
Merknader: Kirkekaffe
Nattverd
Dåp