Gudstjeneste Tranby kirke

Praktisk informasjon

Fra:20.6.2021 - kl.11.00

Til:20.6.2021 - kl.12.00

Sted:Tranby kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4. søndag i treenighetstiden
Liturg: Kjell Ivar Berger, Torunn Jåvold
Organist: Veronika Kashina
Prekentekst: Matt 16,24-27
Offerformål: Misjonsprosjektet
Merknader: Insettelse av ny sokneprest. Prost Kjell Ivar Berger deltar. Kirkekaffe. Takkoffer til Stefanusalliansen.
Nattverd