Gudstjeneste Tranby kirke

Praktisk informasjon

Fra:18.4.2019 - kl.19.00

Til:18.4.2019 - kl.20.00

Sted:Tranby kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Skjærtorsdag
Liturg: Berit Basmo Kvidaland
Organist: Waldemar Nowak
Prekentekst: Joh 13,1-17
Offerformål: Ingen ofring
Merknader: Kveldsgudstjeneste, Kveldsmåltid
Nattverd