Tur til Bangladesh 16.-24. februar 2018

Tranby og Lierskogen, Sylling og Sjåstad menigheter har Bangladesh KFUK som sitt misjonsprosjekt. Menighetene har samlet inn penger til flere skoleprosjekter i Bangladesh. I februar kan du selv se noe av det pengene har gått til. Det blir besøk til flere byer og prosjekter som KFUK driver i slummen, feiring av stor kulturbegivenhet, hjemmebesøk hos KFUK-damer mm.Se vedlegg fra KFUK v/Turid Werrum. Møt opp på Åpent hus onsdag 6. sept kl. 11.00 på Tranby menighetshus, der treffer du Turid og kan både høre og spørre om prosjekter og tur!

Mange har vært givere til KFUK-KFUM Global i en årrekke, og kan nå bli med på en tur der de får se hvordan pengene forvaltes av en av våre partnere i Sør. Andre vil kanskje bare på en annerledes tur til et annerledes land som svært få reiser til på egen hånd. Velkommen! 

Turen vil foregå fra 16.-24. februar 2018, og da får vi med oss feiringen av FNs Morsmåldag 21. februar, som Bangladesh har æren for. Det blir en forberedelseskveld i Drammen i forkant av turen. Plassbegrensning!

Påmelding innen 01.10. til turid.werrum@kfuk-kfum.no med navn (akkurat slik det står i passet ditt), fødselsdato, mobil og postadresse.   

Spørsmål kan rettes til reiseleder for turen, Turid Werrum, på 93030485 el mail turid.werrum@kfuk-kfum.no

Kontaktinformasjon for Lier kirkelige fellesråd

Besøksadresse:

Fosskvartalet
Bruveien 2
3403  Lier

Postadresse:

Pb. 215
3401  Lier

 

 

Bankgiro:  7874 05 88086

Org.nr: 976 990 293

Telefon:  32220270
Telefaks: 32220271

E-post: lier@kirken.no

 

Telefon- og besøkstid:  
Man-Fre 09-15