Det gamle prestearkivet er avlevert

I februar i å kunne vi melde om funn av et gammelt prestearkiv i en av kommunens lokaler.

I denne saken fra februar kan vi lese om det gamle prestearkivet i Lier som dukket uventet opp. Det ble inngått dialog med Statsarkivet på Kongsberg med tanke på avlevering dit. Siden har det vært en stor jobb med sortering og katalogisering i samarbeid med Statsarkivet. Forleden var dokumentene klare for avlevering. Eske på eske med gamle dokumenter ble pent stablet i en bil og fraktet til Kongsberg. 

Øystein Ødegården ved Statsarkivet Kongsberg

Øystein Ødegården ved Statsarkivene tok i mot eskene, og takket for overbringelsen.

Dette er materiale som omsider vil bli tilgjengelig for publikum, og vil bli publisert i katalogform på Arkivportalen. Stoffet blir ikke digitalisert, så man må reise til Statsarkivene i Kongsberg for å lese.

Kontaktinformasjon for Lier kirkelige fellesråd

Besøksadresse:

Fosskvartalet
Bruveien 2
3403  Lier

Postadresse:

Pb. 215
3401  Lier

 

 

Bankgiro:  7874 05 88086

Org.nr: 976 990 293

Telefon:  32220270
Telefaks: 32220271

E-post: lier@kirken.no

 

Telefon- og besøkstid:  
Man-Fre 09-15