Gravplass/kirkegård

Lier kirkelige fellesråd er ansvarlig gravferdsmyndighet i kommunen og forvalter 4 gravplasser. De ligger i nærhet til Frogner, Tranby, Sylling og Sjåstad kirke.  Vi yter tjenester for hele kommunens befolkning – uavhengigav tro, livssyn og kulturell bakgrunn.

Vi har fast driftsbemanning på alle gravplasser, Fra 2015 er det etablert navnet minnelund på alle gravplasser.  På Frogner er det både anonyme og navnet minnelund. Det planlegges utvidelse av gravplassen på Frogner.  Den vil bli spesielt tilrettelagt for muslimer. 

Gravplassene er viktige symboler og landemerker i Lier.  Her kan befolkningen søke ro og ettertanke.

Alle gravplasser (kirkegårder/gravlunder) opparbeides med parkmessig standard og tilrettelegges for ulike trosretninger/livssyn. Gravplassforvaltningens tilknytning til Den norske kirke har gjort oss mer oppmerksom på kravene om like rettigheter og likeverdig behandling i et samfunn med livssynsmangfold.  Det praktiske dialogarbeidet som foregår rundt gravlegging og vår tilrettelegging på gravplassene, viser at når "tro møter tro" kan resultatet bli dialog og gjensidig respekt - ikke spenning og konflikt.

Kontaktinformasjon for Lier kirkelige fellesråd

Besøksadresse:

Fosskvartalet
Bruveien 2
3403  Lier

Postadresse:

Pb. 215
3401  Lier

 

 

Bankgiro:  7874 05 88086

Org.nr: 976 990 293

Telefon:  32220270
Telefaks: 32220271

E-post: lier@kirken.no

 

Telefon- og besøkstid:  
Man-Fre 09-15