Menighetsblad

Nyheter til menighetsbladet - Redaktør Kjetil Sveaas eller menighetens representant (se kontakt under)

Menighetsblad nr. 01 - 2018

 

                                                                                                                                                                           Eldre utgaver finnes her:

2018

Nr. 1

2017

Nr. 1   Nr. 2    Nr. 3   Nr. 4   Nr. 5   Nr. 6   Nr. 7  Nr. 8

2016 

Nr. 1   Nr. 2     Nr. 3    Nr. 4    Nr. 5    Nr. 6    Nr. 7    Nr. 8 

2015

Nr.1     Nr.2     Nr.3     Nr.4     Nr.5     Nr.6     Nr.7     Nr.8


2014

Nr.1     Nr.2     Nr.3     Nr.4     Nr.5     Nr.6     Nr.7    Nr.8


2013

Nr.1     Nr.2     Nr.3     Nr.4     Nr.5     Nr.6     Nr.7    Nr.8


2012

Nr.1     Nr.2     Nr.3     Nr.4     Nr.5     Nr.6     Nr.7    Nr.8


2011

Nr.1     Nr.2     Nr.3     Nr.4     Nr.5     Nr.6     Nr.7     Nr.8    Nr.9


2010

            Nr.2     Nr.3     Nr.4     Nr.5     Nr.6     Nr.7     Nr.8     Nr.9    

 

Kjøreplan for produksjon av menighetsbladet finner du her

Kontaktinformasjon for Lier kirkelige fellesråd

Besøksadresse:

Fosskvartalet
Bruveien 2
3403  Lier

Postadresse:

Pb. 215
3401  Lier

 

 

Bankgiro:  7874 05 88086

Org.nr: 976 990 293

Telefon:  32220270
Telefaks: 32220271

E-post: lier@kirken.no

 

Telefon- og besøkstid:  
Man-Fre 09-15