Julekonserter i kirkene våre

Det blir mange muligheter for å få julestemningen på plass i kirkene våre.

 

Her er liste over konserter i November og desember

18. november Mons Michael Thommesen og Paul Wilmot i Søre Ål kirke kl 12.00

19. november Lillehammer Brass i Lillehammer Kirke kl 16.00

25. november The Real Choir i Lillehammer kirke kl 19.00

29. november Trine Rein og Eli Kristin Hansveen i Lillehammer kirke kl 17.30

03. desember PUST i Lillehammer kirke kl 19.30

05. desember Julenatt i Lillehammer kirke kl 17.30

07. desember Desemberstemninger med Ole Edvard Antonsen, Didrik Solli Tangen og Stine Hole Ulla 

      i Lillehammer kirke kl 18.00

07. desember Vingrom Seniorkor i Vingrom kirke kl 19.00

09. desember Lillehammer Opera i Lillehammer kirke

10. desember KLANG i Lillehammer kirke

11. desember «Blatoner» Lewi Bergerud, Knut Anders Sorum og

       Ingrid Olava i Lillehammer kirke kl 18.00 og kl 20.30

13. desember Sing Song Singers i Nordre Ål kirke

13. desember Vestoppland Kammerkor i Lillehammer kirke

15. desember «Stille natt, Hellige natt» i Lillehammer kirke kl 17.30

16. desember Lillehammer Brass i Søre Ål Kirke

17. desember Jul i ord og toner v/Lillehammer kirkekor og Tim Collins kl 19.00

19. desember Anita Skorgan og Rein Aleksander i Lillehammer kirke kl 18.00

23. desember Jul i ord toner v/Vingrom Sangkor i Vingrom kirke kl 22.00

Kontaktinformasjon for Lillehammer kirkelige fellesråd

Lillehammer kirkelige fellesråd.

Kontoradresse:

Fåberggata 128,

2615 Lillehammer

E-post: post.lillehammer@kirken.no

Telefon: 61270888

Telefon- og besøkstid: 09-15 (hverdager)