Høsttakkefest og Familiegudstjeneste med 4-årsbok

Praktisk informasjon

Fra:18.10.2020 - kl.11.00

Til:18.10.2020 - kl.12.00

Sted:Fåberg kirke

Arrangør:

Velkommen til høsttakkefest og familiegudstjeneste med utdeling av 4-års-bok, i Fåberg kirke. Prest idag er Rosemarie Rustad Stakston og organist er Gunnar Melbø. 

Prekentekst er Joh. 11, 1-5.

Smittevernregler ivaretas.

Covid-19-forskriftens §13 sier: "Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå ved en eventuell senere smittesporing."

Derfor vil det være navneliste ved inngangen, hvor du må skrive navn og telefonnummer. Slik at helsemyndighetene kan kontakte deg.

Alle lister blir makkulert etter 10 dager.