Høytidsgudstjeneste Pinsedag

Praktisk informasjon

Fra:31.5.2020 - kl.11.00

Til:31.5.2020 - kl.12.00

Sted:Fåberg kirke

Arrangør:

Velkommen til høytidsgudstjeneste Pinsedag i Fåberg kirke, v/ sogneprest Rosemarie Rustad Stakston og organist Gunnar Melbø.

Prekentekst er Joh. 20, 19-23.

NB! Max. 50 personer tilstede i kirken.

Covid-19-forskriftens §13 sier: "Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå ved en eventuell senere smittesporing."

Derfor vil det være navneliste ved inngangen, hvor du må skrive navn og telefonnummer. Slik at helsemyndighetene kan kontakte deg.

Alle lister blir makkulert etter 10 dager.