Ordinasjonsgudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:2.8.2020 - kl.11.00

Til:2.8.2020 - kl.12.00

Sted:Fåberg kirke

Arrangør:

Velkommen til ordinasjosgudstjeneste i Fåberg kirke, Birgitte Kessel ordineres til prest. v/ Biskop Solveig Fiske, Prost Tor Even Fougner og sogneprest Rosemarie Rustad Stakston. Organist er Gunnar Melbø.

Smitteverntiltak ivaretas.
Covid-19-forskriftens §13 sier: "Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå ved en eventuell senere smittesporing."

Derfor vil det være navneliste ved inngangen, hvor du må skrive navn og telefonnummer. Slik at helsemyndighetene kan kontakte deg.

Alle lister blir makkulert etter 10 dager.