Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:1.3.2020 - kl.11.00

Til:1.3.2020 - kl.12.00

Sted:Lillehammer kirke

Arrangør:

Velkommen til gudstjeneste med blikk for
Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon 2020.
Prest idag er Ann Cathrin O. Tomten, organist er Tim Collins.
Diakon Solbjørg Skruklien.
Prekentekst: Matt. 4, 1-11.
Etter gudstjenesten er alle velkommen til kirkekaffe på Kirkesenteret.

Trenger du skyss til kirken, ring 97991323.