Økumenisk gudstjeneste - kvinnenes internasjonale bønnedag

Praktisk informasjon

Fra:6.3.2020 - kl.18.00

Til:6.3.2020 - kl.19.00

Sted:Lillehammer kirke

Arrangør:

Velkommen til økumeninsk gudstjeneste i forbindelse med kvinnenes internasjonale bønnedag.
Prest idag er Ann Cathrin Opsann Tomten, organist Tim Collins og diakon Solbjørg Skruklien.

Sang v/ Inger Marie Ringsbu og Marit Stave