Gudstjeneste med dåp

Praktisk informasjon

Fra:2.8.2020 - kl.11.00

Til:2.8.2020 - kl.12.00

Sted:Lillehammer kirke

Arrangør:

Velkommen til gudstjeneste i Lillehammer kirke, v/ sokneprest Ann Cathrin Opsann Tomten og organist Paul Wilmot.

Prekentekst er Rom 8, 31-39.

Smittevernregler ivaretas.
Covid-19-forskriftens §13 sier: "Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå ved en eventuell senere smittesporing."

Derfor vil det være navneliste ved inngangen, hvor du må skrive navn og telefonnummer. Slik at helsemyndighetene kan kontakte deg.

Alle lister blir makkulert etter 10 dager.