Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:22.11.2020 - kl.11.00

Til:22.11.2020 - kl.12.00

Sted:Lillehammer kirke

Arrangør:

Velkommen til gudstjeneste i Lillehammer kirke, med markering av konfirmantjubileum for 50-års konfirmanter. Prest idag er Arne Svilosen og organist er Paul Wilmot.

Dagens prekentekst er: Matt. 25, 31-46.

Pga gjeldende smittevernregler er det ikke tillatt med vandring i kirkerommet. Vi kan vi ikke gjennomføre lystenning eller nattverd.

Navneregistrering:
Covid-19-forskriftens §13 sier: "Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå ved en eventuell senere smittesporing."

Derfor vil det være navneliste ved inngangen, hvor du må skrive navn og telefonnummer. Slik at helsemyndighetene kan kontakte deg.

Alle lister blir makkulert etter 14 dager.