Åpen kirke / kirkevandring kl 11.00 - 13.00

Praktisk informasjon

Fra:24.1.2021 - kl.11.00

Til:24.1.2021 - kl.13.00

Sted:Lillehammer kirke

Arrangør:

Velkommen til Åpen kirke søndag 24. januar kl 11.00 - 13.00

Det blir kirkevandring med evangelielseing, orgelspill og lystenning,
v/ sokneprest Ann Cathrin Opsann Tomten og organist Tim Collins.

Gjeldende smittevernregler tilsier at det kun er tillatt med 10 personer i kirken samtidig, det legges derfor opp til flere puljer besøkende i løpet av tidsrommet som kirken er åpen.

Registrering: Myndighetene har bestemt at vi må ha oversikt over hvem som er i kirken, slik at vi kan bidra ved eventuell smittesporing.

Vi reistrerer derfor fremmøtte på liste, med navn og mobilnummer.
Listen oppbevares i 14 dager før den makuleres.

Dette jfr. Covid 19-forskriften.