Gudstjeneste med dåp

Praktisk informasjon

Fra:5.7.2020 - kl.11.00

Til:5.7.2020 - kl.12.00

Sted:Lillehammer kirke

Arrangør:

Gudstjeneste i Lillehammer kirke med sokneprest Ann Cathrin Opsann Tomten. Tim Collins er organist.