Familiegudstjeneste m 4-årsbok

Praktisk informasjon

Fra:18.10.2020 - kl.11.00

Til:18.10.2020 - kl.12.00

Sted:Lillehammer kirke

Arrangør:

Velkommen til familiegudstjeneste med utdeling av 4-årsbok i Lillehammer kirke, v/ prost Tor Even fougner og organist er Tim Collins.

Prekentekst er Joh. 11, 1-5.

Smittevernregler ivaretas.

Covid-19-forskriftens §13 sier: "Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå ved en eventuell senere smittesporing."

Derfor vil det være navneliste ved inngangen, hvor du må skrive navn og telefonnummer. Slik at helsemyndighetene kan kontakte deg.

Alle lister blir makkulert etter 10 dager.