Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:11.7.2021 - kl.11.00

Til:11.7.2021 - kl.12.00

Sted:Lillehammer kirke

Arrangør:

Velkommen til gudstjeneste i Lillehammer kirke, prest idag er Ann Cathrin Tomten og organist er Tim Collins.  

Prekentekst for 7. søndag i treenighetstiden er Lukas 19, 1-10.

Registrering: Myndighetene har bestemt at vi må ha oversikt over hvem som er i kirken, slik at vi kan bidra ved eventuell smittesporing.

Vi registrerer derfor fremmøtte på liste, med navn og mobilnummer.
Listen oppbevares i 14 dager før den makuleres.

Dette jfr. Covid 19-forskriften.