Høymesse

Praktisk informasjon

Fra:11.11.2018 - kl.11.00

Til:11.11.2018 - kl.12.00

Sted:Lillehammer kirke

Arrangør:

Velkommen til Familiegudstjeneste med dåp med Prost Anita Dalehavn.

Etter gudstjenesten er alle invitert til felles kirkekaffe sammen med den Eritreiske menigheten på kirkesenteret!