Høymesse

Praktisk informasjon

Fra:15.7.2018 - kl.11.00

Til:15.7.2018 - kl.12.00

Sted:Lillehammer kirke

Arrangør:

Prest: Einar Østerhagen

Organist: Tim Collins

Kirketjener: Laurtis Brusveen