Høymesse og ordniasjon

Praktisk informasjon

Fra:13.1.2019 - kl.17.00

Til:13.1.2019 - kl.18.00

Sted:Nordre Ål kirke

Arrangør: