Tomasmesse

Praktisk informasjon

Fra:8.3.2020 - kl.19.00

Til:8.3.2020 - kl.20.00

Sted:Nordre Ål kirke

Arrangør:

En gudstjeneste med vekt på det meditative -
bønn, lystenning, musikk og kirkevandring. 

Kveldstanker v/ Bergljot Urdahl
Kantor Tim Collins
Sokneprest Oddgeir Bolstad