Kveldsgudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:22.11.2020 - kl.19.00

Til:22.11.2020 - kl.20.00

Sted:Nordre Ål kirke

Arrangør:

Velkommen til kveldsgudstjeneste i Nordre Ål kirke. Prest idag er Stein Vangen, organist er Sjur Magnus.

Pga smittevernregler utgår Tomasmessen, da både lystenning, nattverd og bønnevandring ikke kan gjennomføres innenfor gjeldende regler.

----
Covid-19-forskriftens §13 sier: "Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå ved en eventuell senere smittesporing."

Derfor vil det være navneliste ved inngangen, hvor du må skrive navn og telefonnummer. Slik at helsemyndighetene kan kontakte deg.

Alle lister blir makkulert etter 14 dager.