Høytidsgudstjeneste Pinsedag

Praktisk informasjon

Fra:31.5.2020 - kl.11.00

Til:31.5.2020 - kl.12.00

Sted:Søre Ål kirke

Arrangør:

Velkommen til gudstjeneste Pinsedag, v/ sogneprest Einar Gelius og organist Sjur Magnus.

Prekentekst er Joh. 20, 19-23.

Vi gleder oss over at det nå gis adgang til å gjenoppta gudstjenestelivet i kirkene våre. Vi følger smitteveileder, bransjestandard for Den norske kirke.  Covid-19-forskriftens §13 sier: "Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå ved en eventuell senere smittesporing."

Derfor vil det være navneliste ved inngangen, hvor du må skrive navn og telefonnummer. Slik at helsemyndighetene kan kontakte deg.
Alle lister blir makkulert etter 10 dager.

NB! Max. 50 personer tilstede i kirken.