Allehelgensgudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:1.11.2020 - kl.17.00

Til:1.11.2020 - kl.18.00

Sted:Vingrom kirke

Arrangør:

Velkommen til Allehelgensgudstjeneste i Vingrom kirke.
Dette er en gudstjeneste hvor vi vil minnes de som har gått bort siden siste allehelgensdag. Under forbønnen vil vi lese opp navnene på de som er falt fra og tenne lys for hver enkelt.

Prest er Anne Sophie Strandli, organist er Bjørn Olav Berg.

Prekentekst idag er Mat. 5, 1-12.

Smittevernregler ivaretas.
Covid-19-forskriftens §13 sier: "Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå ved en eventuell senere smittesporing."

Derfor vil det være navneliste ved inngangen, hvor du må skrive navn og telefonnummer. Slik at helsemyndighetene kan kontakte deg.

Alle lister blir makkulert etter 10 dager.