Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:13.6.2021 - kl.11.00

Til:13.6.2021 - kl.12.00

Sted:Vingrom kirke

Arrangør:

Velkommen til familiegudstjeneste i Vingrom kirke, prest idag er Ragnar Granaasen og organist er Bjørn Olav Berg.  

Det blir utdeling av kirkebok til alle 6-åringer !

Registrering: Myndighetene har bestemt at vi må ha oversikt over hvem som er i kirken, slik at vi kan bidra ved eventuell smittesporing.

Vi registrerer derfor fremmøtte på liste, med navn og mobilnummer.
Listen oppbevares i 14 dager før den makuleres.

Dette jfr. Covid 19-forskriften.