Gudstjeneste med dåp

Praktisk informasjon

Fra:9.8.2020 - kl.11.00

Til:9.8.2020 - kl.12.00

Sted:Vingrom kirke

Arrangør:

Velkommen til gudstjeneste i Vingrom kirke, v/ sokneprest Anna Sophie Strandli og organist Bjørn Olav Berg.

Prekentekst idag er Luk 5, 27-32.

Smittevernregler ivaretas.
Covid-19-forskriftens §13 sier: "Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå ved en eventuell senere smittesporing."

Derfor vil det være navneliste ved inngangen, hvor du må skrive navn og telefonnummer. Slik at helsemyndighetene kan kontakte deg.

Alle lister blir makkulert etter 10 dager.