Gudstjeneste med dåp

Praktisk informasjon

Fra:22.11.2020 - kl.11.00

Til:22.11.2020 - kl.12.00

Sted:Vingrom kirke

Arrangør:

Velkommen til gudstjeneste i Vingrom kirke, prest idag er Ragnar Granaasen og organist er Bjørn Olav Berg.

Prekentekst er Matt. 25, 31-46.

Pga. gjeldende smittevernregler er det ikke tillatt med vandring i kirkerommet, derfor blir det ikke anledning til lystenning eller nattverd.

Navneregistrering:

Covid-19-forskriftens §13 sier: "Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå ved en eventuell senere smittesporing."

Derfor vil det være navneliste ved inngangen, hvor du må skrive navn og telefonnummer. Slik at helsemyndighetene kan kontakte deg.

Alle lister blir makkulert etter 14 dager.