Felles familiegudstj. i Nordre Ål kirke

Praktisk informasjon

Fra:29.11.2020 - kl.11.00

Til:29.11.2020 - kl.12.00

Sted:Ute Vingrom

Arrangør:

Vingrom, Saksumdal, Fåberg og Nordre Ål menigheter ønsker velkommen til felles familiegudstjeneste i Nordre Ål kirke. Prest idag er Anna Sophie Strandli, organist er Gunnar Melbø.

Dagens prekentekst er: Luk 4, 16-22a.

Pga gjeldende smittevernregler er det ikke tillatt med vandring i kirkerommet. Vi kan vi ikke gjennomføre lystenning eller nattverd.

Navneregistrering:
Covid-19-forskriftens §13 sier: "Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå ved en eventuell senere smittesporing."

Derfor vil det være navneliste ved inngangen, hvor du må skrive navn og telefonnummer. Slik at helsemyndighetene kan kontakte deg.

Alle lister blir makkulert etter 14 dager.