Menighetsblad

Her kan du laste ned menighetsbladene. Nytt nummer av På kirkebakken ligger nå nederst på siden.

Nederst på siden finner du en liste over menighetsbladene i  PDF format.

Fra andre nr i 2017 vil menighetsbladet få nytt navn. Det skal fra nå av hete "på kirkebakken" i stedet for vår fedrearv.

Menighetsbladet er et felles blad for alle de 6 menighetene i byen. Og det kommer ut 3 til 4 ganger i året.

Kontaktinformasjon for Lillehammer kirkelige fellesråd

Lillehammer kirkelige fellesråd.

Kontoradresse:

Fåberggata 128,

2615 Lillehammer

E-post: post.lillehammer@kirken.no

Telefon: 61270888

Telefon- og besøkstid: 09-15 (hverdager)