Har du lyst til å bli redaktør for menighetsbladet?

Vårt menighetsblad "på kirkebakken" mangler redaktør. Har du lyst til å lage et blad for alle de 6 menighetene i byen vår? Vi trenger en person som vil sy sammen menighetsbladet.

Du blir ikke stående alene med jobben. Bladet har en oppegående reaksjonskomite med medlemmer fra alle menighetene men vi mangler en redaktør.

Er dette noe du kanskje har lyst til? Eller vet du om noen som kunne tenke seg dette?

Ta kontakt med Håkon Rustad som sitter i redaksjonskomiteen. Enten på mail hakon.rustad@eidsiva.no eller tlf 45 26 95 00.

Kontaktinformasjon for Lillehammer kirkelige fellesråd

Lillehammer kirkelige fellesråd.

Kontoradresse:

Fåberggata 128,

2615 Lillehammer

E-post: post.lillehammer@kirken.no

Telefon: 61270888

Telefon- og besøkstid: 09-15 (hverdager)