Skriftlesning ved vigsel

Den norske kirke har to ulike vigselsliturgier; Vigsels- og forbønnsliturgi 2003 og Vigsels- og forbønnsliturgi 2017. Til de to liturgiene er der noe forskjell i valg av skriftlesning/bibellesning. Under er alle valgmuligheter presentert.

Skriftlesninger ved Vigsels- og forbønnsliturgi 2003

L La oss videre høre fra Guds ord. 

2-4 av de følgende tekster eller andre høvelige skriftlesninger,
minst én fra hvert av de to testamentene. Skriftlesningene kan leses av medlemmer av bryllupsfølget. De som skal lese, går samlet frem til lesepulten. Paret og menigheten sitter under lesningen.

A. Det står skrevet i Salmenes bok:

Herren er min hyrde,
jeg mangler ikke noe.
Han lar meg ligge i grønne enger,
han leder meg til vann der jeg finner hvile. Han gir meg nytt liv.

Han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld.
Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt. For du er med meg.
Din kjepp og din stav, de trøster meg.

Du dekker bord for meg like foran mine fiender.
Du salver mitt hode med olje.
Mitt beger renner over. Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider. Salme 23

B. Det står skrevet i Salmenes bok:

Herre, til himmelen rekker din miskunn, din trofasthet når til skyene.
Din rettferd er som mektige fjell,
som det store havdyp er dine dommer.

Herre, du berger både mennesker og dyr.

Hvor dyrebar er din kjærlighet, Gud!
I skyggen av dine vinger søker menneskebarna ly. De får nyte overfloden i ditt hus,
du lar dem drikke av din gledes bekk.

For hos deg er livets kilde,
i ditt lys ser vi lys.Sal 36, 6-10

C. Det står skrevet i Salmenes bok:

Den som sitter i skjul hos Den høyeste og finner nattely i skyggen av Den veldige, han sier til Herren: «Min tilflukt og min borg, min Gud som jeg setter min lit til!» Under hans vinger kan du søke ly, han dekker deg med sine fjær.
Hans trofasthet er skjold og vern. «Du, Herre, er min tilflukt.»

Den høyeste har du gjort til din bolig. Salme 91,1-2.4.9

D. Det står skrevet i Salmenes bok:

Rop med jubel for Herren, all jorden!
Tjen Herren med glede, kom fram for ham med jubel!

Kjenn at Herren er Gud! Han har skapt oss, vi er hans, vi er hans folk og den flokken han gjeter.

Kom gjennom portene hans med takkesang,
inn i forgårdene med lovsang! Lov ham, velsign hans navn! Herren er god, evig er hans miskunn,
hans trofasthet varer fra slekt til slekt. Sal 100

E. Det står skrevet i Salmenes bok:

Velsign Herren, min sjel!
Alt som i meg er, velsign hans hellige navn.
Velsign Herren, min sjel! Glem ikke alt det gode han gjør.
Han tilgir all din skyld og leger alle dine sykdommer.
Han frir ditt liv fra graven og kroner deg med barmhjertighet og kjærlighet. Han metter ditt liv med det gode, du blir ung igjen som ørnen. Sal 103,1-5

F. Det står skrevet i Høysangen:

Min kjæreste ligner en gasell, en ung hjort.
Der står han bak muren vår. Han kikker inn gjennom vinduene, gløtter inn gjennom gitteret. Min kjæreste tar til orde og sier: Stå opp, min elskede, min vakre jente, og kom!
Min due i fjellkløften, i ly under bratte klipper,
la meg få se deg, la meg få høre stemmen din!

For stemmen er myk og skikkelsen skjønn. Høys 2,9-10a.13b-14

G. Det står skrevet i Høysangen:

Denne lesningen kan leses av én tekstleser eller av kvinne (I) og mann (II).

I Hør, det er min kjæreste, der kommer han,
løpende over fjellene, hoppende over høydene.
Min kjæreste ligner en gasell, en ung hjort. Der står han bak muren vår. Han kikker inn gjennom vinduene, gløtter inn gjennom gitteret.
Min kjæreste tar til orde og sier:

II Stå opp, min elskede, min vakre jente, og kom!
Nå er vinteren omme, regnet er forbi, det er borte.
Landet dekkes av blomster. Sangens tid er inne, turtelduen kan høres i landet. Frukten på fikentreet modner, blomsten på vinstokken dufter.
Stå opp, min elskede, min vakre jente, og kom!
Min due i fjellkløften, i ly under bratte klipper, la meg få se deg,
la meg få høre stemmen din! For stemmen er myk og skikkelsen skjønn.

I Min kjæreste er min, og jeg er hans, han som gjeter mellom liljene. Helt til dagen blåser skyggene bort, spring som gasellen, min kjæreste, som en ung hjort over kløfter og fjell!

I/II Sett meg som et segl på ditt hjerte, et stempel på din arm!Vigsel 13

For kjærligheten er sterk som døden, lidenskapen er ubøyelig som dødsriket. Den brenner som flammende ild, en Herrens brann.
Veldige vann slukker ikke kjærligheten, elver skyller den ikke bort.
Høys 2,8-14.16-17 + 8,6-7a

H. Det står skrevet i Høysangen:
Sett meg som et segl på ditt hjerte, et stempel på din arm!
For kjærligheten er sterk som døden, lidenskapen er ubøyelig som dødsriket. Den brenner som flammende ild, en Herrens brann.
Veldige vann slukker ikke kjærligheten, elver skyller den ikke bort. Høys 8,6-7a

I. Det står skrevet i evangeliet etter Matteus:

Jesus sa: Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin kraft,
hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene.

Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules.
Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar.
Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset.
Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen! Matt 5,13-16

J. Det står skrevet i evangeliet etter Matteus:

Jesus sa: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise,
eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med.
Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne?
Se på fuglene under himmelen! De sår ikke, de høster ikke og samler ikke i hus,
men den Far dere har i himmelen, gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de?

Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser! De strever ikke og spinner ikke, men jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin prakt
var kledd som en av dem. Når Gud kler gresset på marken så fint, det som gror i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle dere – dere lite troende!

Så gjør dere ikke bekymringer, og si ikke: ‘Hva skal vi spise?’ eller: ‘Hva skal vi drikke?’ eller: ‘Hva skal vi kle oss med?’ Alt dette er hedningene opptatt av.
Men den Far dere har i himmelen, vet jo at dere trenger alt dette.

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andr i tillegg.

Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen; morgendagen skal bekymre seg for seg selv.

Hver dag har nok med sin egen plage. Matt 6,25-34

K. Det står skrevet i evangeliet etter Matteus:

Jesus sa: Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne.
Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får,
og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for. Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene. Matt 7,7-8.12

L. Det står skrevet i evangeliet etter Matteus:

Jesus sa: Hver den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset.
Men det falt ikke, for det var bygd på fjell. Matt 7,24-25

M. Det står skrevet i evangeliet etter Johannes:
Jesus sa: Som Far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet!
Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min Fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt dere for at min glede kan være i dere
og deres glede kan bli fullkommen. Og dette er mitt bud:
Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere.

[Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine.
Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for

dere alt jeg har hørt av min Far. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og sattVigsel 15

dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Da skal Far gi dere alt dere ber om i mitt navn. Dette er mitt bud til dere: Elsk hverandre!] Joh 15,9-12[-17]

N. Det står skrevet i Paulus’ brev til romerne:

For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter,
verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt,
verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning,
skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Rom 8,38-39

O. Det står skrevet i Paulus’ første brev til korinterne:Kapitlet kan leses i sin helhet eller i utdrag.

Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet,
da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle.
Omjeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap,
om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, ja, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da har jeg ingen ting vunnet.

Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten.

Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Kjærligheten tar aldri slutt. Profetgavene skal bli borte, tungene skal tie og kunnskapen forgå.
For vi forstår stykkevis og taler profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kommer,

skal det som er stykkevis, ta slutt. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, forsto jeg som et barn. Men da jeg ble voksen, la jeg av det barnslige.

Nå ser vi i et speil, i en gåte, da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis, da skal jeg erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut. Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. 1 Kor 13

P. Det står skrevet i Paulus’ brev til efeserne:

Derfor bøyer jeg mine knær for Far, han som har gitt navn til alt som kalles far

i himmel og på jord. Må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske

kraft og styrke ved sin Ånd. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter

og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige

bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne Kristi kjærlighet,

som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde!

Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og

forstår, ham være ære i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter! Amen.

Ef 3,14-21

Q. Det står skrevet i Paulus’ brev til filipperne:

Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden,
om det finnes medfølelse og barmhjertighet, så gjør nå min glede fullkommen:
Ha samme sinnelag og samme kjærlighet, vær ett i sjel og sinn.
Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ærgjerrighet, men vær ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv. Tenk ikke bare på deres eget beste, men også på de andres.
La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus! Fil 2,1-5

R. Det står skrevet i Paulus’ brev til filipperne:

Gled dere alltid i Herren! Igjen vil jeg si: Gled dere!
La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær.
Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand,
skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Til slutt, søsken:
Alt som er sant og edelt, rett og rent, alt som er verdt å elske og akte,
alt som er til glede og alt som fortjener ros, legg vinn på det! Fil 4,4-8

S. Det står skrevet i Paulus’ brev til kolosserne:

Kle dere derfor i inderlig medfølelse og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre.
Og over alt dette: Kle dere i kjærlighet, som er båndet som binder sammen og gjør fullkommen. Kol 3, 12b-14

T. Det står skrevet i Johannes’ første brev:

Mine kjære, la oss elske hverandre!
For kjærligheten er fra Gud,
og hver den som elsker, er født av Gud
og kjenner Gud.
Den som ikke elsker, har aldri kjent Gud,
for Gud er kjærlighet.
Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss,
at Gud sendte sin enbårne Sønn til verden
for at vi skulle leve ved ham.
Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud,
men at han har elsket oss
og sendt sin Sønn til soning
for våre synder.
Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. Ingen har noen gang sett Gud. Men dersom vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og hans kjærlighet er fullendt i oss. 1 Joh 4,7-12

Bibeltekstene er Hentet fra Bibel 2011 © Det Norske Bibelselskap

 

Skriftlesninger ved Vigsels- og forbønnsliturgi 2017

L La oss videre høre fra Guds ord.

2-4 av de følgende tekster eller andre høvelige skriftlesninger,
minst én fra hvert av de to testamentene. Skriftlesningene kan leses av medlemmer av bryllupsfølget. De som skal lese, går samlet frem til lesepulten. Paret og menigheten sitter under lesningen.

A. Det står skrevet i Første Mosebok:

Gud skapte mennesket i sitt bilde,
i Guds bilde skapte han det,
til mann og kvinne skapte han dem. Gud
velsignet dem og sa til dem:
«Vær fruktbare og bli mange,
fyll jorden og legg den under dere!» 1 Mos 1,27-28a

B. Det står skrevet i FørsteMosebok:
Da sa Herren Gud: «Det er ikke godt for mennesket å være alene.

Jeg vil lage en hjelper av samme slag.» 1 Mos 2,18

C. Det står skrevet i Ruts bok:

Dit du går, vil jeg gå,
og hvor du bor, vil jeg bo.
Ditt folk er mitt folk,
og din Gud er min Gud. Der
du dør, vil jeg dø,
og der vil jeg begraves. Rut 1,16b-17a

D. Det står skrevet i Salmenes bok:

Herren er min hyrde,
jeg mangler ikke noe.
Han lar meg ligge i grønne enger,
han leder meg til vann der jeg finner hvile. Han gir meg nytt liv.

Han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld.
Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt. For du er med meg.
Din kjepp og din stav, de trøster meg.

Du dekker bord for meg like foran mine fiender.
Du salver mitt hode med olje.
Mitt beger renner over. Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider. Salme 23

E. Det står skrevet i Salmenes bok:

Den som sitter i skjul hos Den høyeste og finner nattely i skyggen av Den veldige, han sier til Herren: «Min tilflukt og min borg, min Gud som jeg setter min lit til!» Under hans vinger kan du søke ly, han dekker deg med sine fjær.
Hans trofasthet er skjold og vern. «Du, Herre, er min tilflukt.»

Den høyeste har du gjort til din bolig. Salme 91,1-2.4.9

F. Det står skrevet i Salmenes bok:

Rop med jubel for Herren, all jorden!
Tjen Herren med glede, kom fram for ham med jubel!

Kjenn at Herren er Gud! Han har skapt oss, vi er hans, vi er hans folk og den flokken han gjeter.

Kom gjennom portene hans med takkesang,
inn i forgårdene med lovsang! Lov ham, velsign hans navn! Herren er god, evig er hans miskunn,
hans trofasthet varer fra slekt til slekt. Sal 100

G. Det står skrevet i Salmenes bok:

Velsign Herren, min sjel!
Alt som i meg er, velsign hans hellige navn.
Velsign Herren, min sjel! Glem ikke alt det gode han gjør.
Han tilgir all din skyld og leger alle dine sykdommer.
Han frir ditt liv fra graven og kroner deg med barmhjertighet og kjærlighet. Han metter ditt liv med det gode, du blir ung igjen som ørnen. Sal 103,1-5

H. Det står skrevet i Forkynnerens bok:

Det er bedre å være to enn én; de får god lønn for sitt strev. For om de faller, kan den ene hjelpe den andre opp.
Om én blir overvunnet, kan
to holde stand.
En tretvinnet tråd
ryker ikke så fort. Fork 4,9-10a.12

I. Det står skrevet i Høysangen:

Min kjæreste ligner en gasell, en ung hjort.
Der står han bak muren vår. Han kikker inn gjennom vinduene, gløtter inn gjennom gitteret. Min kjæreste tar til orde og sier: Stå opp, min elskede, min vakre jente, og kom!
Min due i fjellkløften, i ly under bratte klipper,
la meg få se deg, la meg få høre stemmen din!

For stemmen er myk og skikkelsen skjønn. Høys 2,9-10a.13b-14

J. Det står skrevet i Høysangen:
Denne lesningen kan leses av én tekstleser eller av kvinne (I) og mann (II).

I Hør, det er min kjæreste, der kommer han,
løpende over fjellene, hoppende over høydene.
Min kjæreste ligner en gasell, en ung hjort. Der står han bak muren vår. Han kikker inn gjennom vinduene, gløtter inn gjennom gitteret.
Min kjæreste tar til orde og sier:

II Stå opp, min elskede, min vakre jente, og kom!
Nå er vinteren omme, regnet er forbi, det er borte.
Landet dekkes av blomster. Sangens tid er inne, turtelduen kan høres i landet. Frukten på fikentreet modner, blomsten på vinstokken dufter.
Stå opp, min elskede, min vakre jente, og kom!
Min due i fjellkløften, i ly under bratte klipper, la meg få se deg,
la meg få høre stemmen din! For stemmen er myk og skikkelsen skjønn.

I Min kjæreste er min, og jeg er hans, han som gjeter mellom liljene. Helt til dagen blåser skyggene bort, spring som gasellen, min kjæreste, som en ung hjort over kløfter og fjell!

I/II Sett meg som et segl på ditt hjerte, et stempel på din arm!
For kjærligheten er sterk som døden, lidenskapen er ubøyelig som dødsriket. Den brenner som flammende ild, en Herrens brann.
Veldige vann slukker ikke kjærligheten, elver skyller den ikke bort.
Høys 2,8-14.16-17 + 8,6-7a

K. Det står skrevet i Høysangen:
Sett meg som et segl på ditt hjerte, et stempel på din arm!
For kjærligheten er sterk som døden, lidenskapen er ubøyelig som dødsriket. Den brenner som flammende ild, en Herrens brann.
Veldige vann slukker ikke kjærligheten, elver skyller den ikke bort. Høys 8,6-7a

L. Det står skrevet i evangeliet etter Matteus:

Jesus sa: Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin kraft,
hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene.

Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules.
Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar.
Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset.
Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen! Matt 5,13-16

M. Det står skrevet i evangeliet etter Matteus:

Jesus sa: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise,
eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne?
Se på fuglene under himmelen! De sår ikke, de høster ikke og samler ikke i hus, men den Far dere har i himmelen, gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser! De strever ikke og spinner ikke, men jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Når Gud kler gresset på marken så fint, det som gror i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle dere – dere lite troende!

Så gjør dere ikke bekymringer, og si ikke: ‘Hva skal vi spise?’ eller: ‘Hva skal vi drikke?’ eller: ‘Hva skal vi kle oss med?’ Alt dette er hedningene opptatt av.
Men den Far dere har i himmelen, vet jo at dere trenger alt dette.

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andr i tillegg.
Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen; morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Matt 6,25-34

N. Det står skrevet i evangeliet etter Matteus:

Jesus sa: Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne.
Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får,
og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for. Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene. Matt 7,7-8.12

O. Det står skrevet i evangeliet etter Matteus:

Jesus sa: Hver den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset.
Men det falt ikke, for det var bygd på fjell. Matt 7,24-25

P. Det står skrevet i evangeliet etter Matteus:

Jesus sa: Har dere ikke lest at Skaperen fra begynnelsen av skapte dem til mann og kvinne og sa: «Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett.» Så er de ikke lenger to; deres liv er ett.
Det som Gud altså har sammenføyd,
skal mennesker ikke skille. Matt 19,4-6

Q. Det står skrevet i evangeliet etter Johannes:

Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: At dere har kjærlighet til hverandre. Joh 13, 34-35

R. Det står skrevet i evangeliet etter Johannes:
Jesus sa: Som Far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet!

Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min Fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt dere for at min glede kan være i dere og deres glede kan bli fullkommen. Og dette er mitt bud:

Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere.

[Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine.
Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere,
for tjeneren vet ikke hva herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min Far.

Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt,
en frukt som varer. Da skal Far gi dere alt dere ber om i mitt navn. Dette er mitt bud til dere: Elsk hverandre!] Joh 15,9-12[-17]

S. Det står skrevet i Paulus’ brev til romerne:

For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter,
verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt,
verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning,
skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Rom 8,38-39

T. Det står skrevet i Paulus’ første brev til korinterne:Kapitlet kan leses i sin helhet eller i utdrag.

Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet,
da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle.
Omjeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap,
om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, ja, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da har jeg ingen ting vunnet.

Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunner ikke, skryter ikke,
er ikke hovmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende
og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten.

Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Kjærligheten tar aldri slutt. Profetgavene skal bli borte, tungene skal tie og kunnskapen forgå.
For vi forstår stykkevis og taler profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kommer, skal det som er stykkevis, ta slutt. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, forsto jeg som et barn. Men da jeg ble voksen, la jeg av det barnslige.

Nå ser vi i et speil, i en gåte, da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis, da skal jeg erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut. Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. 1 Kor 13

U. Det står skrevet i Paulus’ brev til galaterne:

For dere er alle Guds barn ved troen, i Kristus Jesus.
Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus. Her er ikke jøde eller greker,
her er ikke slave eller fri,
her er ikke mann eller kvinne.
Dere er alle én i Kristus Jesus. Gal 3, 26-28

V. Det står skrevet i Paulus’ brev til efeserne:

Derfor bøyer jeg mine knær for Far, han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord. Må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin Ånd. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter
og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde!
Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår, ham være ære i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter! Amen. Ef 3,14-21

W. Det står skrevet i Paulus’ brev til filipperne:

Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden,
om det finnes medfølelse og barmhjertighet, så gjør nå min glede fullkommen:
Ha samme sinnelag og samme kjærlighet, vær ett i sjel og sinn.
Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ærgjerrighet, men vær ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv. Tenk ikke bare på deres eget beste, men også på de andres.
La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus! Fil 2,1-5

X. Det står skrevet i Paulus’ brev til filipperne:

Gled dere alltid i Herren! Igjen vil jeg si: Gled dere!
La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær.
Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand,
skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Til slutt, søsken:
Alt som er sant og edelt, rett og rent, alt som er verdt å elske og akte,
alt som er til glede og alt som fortjener ros, legg vinn på det! Fil 4,4-8

Y. Det står skrevet i Johannes’ første brev:

Mine kjære, la oss elske hverandre!
For kjærligheten er fra Gud,
og hver den som elsker, er født av Gud
og kjenner Gud.
Den som ikke elsker, har aldri kjent Gud,
for Gud er kjærlighet.
Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss,
at Gud sendte sin enbårne Sønn til verden
for at vi skulle leve ved ham.
Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud,
men at han har elsket oss
og sendt sin Sønn til soning
for våre synder.
Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. Ingen har noen gang sett Gud. Men dersom vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og hans kjærlighet er fullendt i oss. 1 Joh 4,7-12

Bibeltekstene er Hentet fra Bibel 2011 © Det Norske Bibelselskap

Kontaktinformasjon for Lindesnes kirkelige fellesråd

Lindesnes kirkelige fellesråd er samlokalisert med Mandal menighet ved Kirkesenteret i Mandal.

Lindesnes kirkelige fellesråd
Postboks 210
4503 Mandal

Besøksadresse:
Store Elvegate 33 
Inngang fra Gågata i Mandal

E-post: post.mandal@kirken.no
Telefon: 38 27 28 70

Telefon- og besøkstid:
Man-Fred kl 10:00 - 14:00

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"