Familiegudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:29.11.2020 - kl.11.00

Til:29.11.2020 - kl.12.00

Sted:Mandal kirke

Arrangør:

Velkommen til familiegudstjeneste på 1. søndag i advent 29/11-20 kl.11.00! Det blir innsettelse av kapellan Ragnhild Lakang Nordmark Due og hun vil forrette gudstjenesten. Lotte Ploug vil spille på denne gudstjenesten, og noen av barna i det nye barnekoret vil synge mens de tenner det første adventslyset. I tillegg vil de som har vært med på "Lys våken" også delta i gudstjenesten. Innsettelsen av ny kapellan vil prost Geirulf Grødem stå for. Tekst:Luk. 4, 16-22a. Offer til Familiebaluba.