Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:20.9.2020 - kl.11.00

Til:20.9.2020 - kl.12.00

Sted:Mandal kirke

Arrangør:

Velkommen til gudstjeneste i Mandal kirke, søndag 20/9 kl.11.00! Per Ragnar Haraldstad forretter og Lotte Ploug spiller. Tekst: Mark. 7,31-37. Nattverd. Offer til misjonsprosjektet Stefanusalliansen. Påmelding: kirken.no/lindesnes eller ved inngangen.