Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:18.10.2020 - kl.11.00

Til:18.10.2020 - kl.12.00

Sted:Skjernøy kapell

Arrangør:

Velkommen til gudstjeneste i Skjernøy kapell, søndag 18/10 kl.11.00! Spesialprest Per Ragnar Haraldstad forretter og Dag Strømme spiller. Tekst: Joh. 11,1-5. Nattverd og dåp. Offer til menighetens misjonsprosjekt. Påmelding: kirken.no/lindesnes eller ved inngangen.