Utegudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:7.2.2021 - kl.11.00

Til:7.2.2021 - kl.12.00

Sted:Mandal kirke

Arrangør:

Utegudstjeneste ved Mandal kapell kl 11 ved Eva Marie Jansvik. Denne gudstjenesten blir kort, 15-20 minutter, med salmesang, ord for dagen og bønn. Offer til Blå kors Mandal. Velkommen til fellesskap!