Informasjon om kirkegårdene

Informasjon som gjelder kirkegårdene i Lødingen og Vestbygd

Det skal bare plasseres ett gravminne pr. gravsted.

Navn på gravminne skal være identisk med den som er gravlagt i vedkommende grav. Tekst, dekor, fotografi og symbolbruk skal være sømmelig.

Gravminnet skal følge de mål som er gjeldene etter vedtekter for kirkegårdene i Lødingen og Vestbygd. Gravminnet skal sikres med forskriftsmessig fundament og bolter som forbinder gravminne og fundament. Det er eier/festeansvarlig som er ansvarlig for at vedtektene er fulgt. 

Gravminnet skal godkjennes av kirkegårdsmyndighetene før det settes opp.

Eieren av gravminne (gravfester eller ansvarlig for grav) er ansvarlig for at gravminnet ikke er i forfall og er forsvarlig festet. 

Stell av gravsteder som påfylling, jevning av jordmassen, samt tilsåing skjer når synking har funnet sted. Eier/Festeansvarlig er selv ansvarlig for dette

Alle gravminner godkjennes uten evt.  påmonterte lamper og annet utstikkende utstyr. Slikt utstyr anses for ikke varig og vil ikke tåle de påkjenninger det kan bli utsatt for av klimaet og ved vanlig drift og vedlikehold av kirkegården.  

Plantefelt

Plantefelt foran gravminne kan opparbeides i høyde med bakken. 

Det kan ha gravminnets bredde og stikke inntil 60 cm. frem fra dets bakkant.

Planter kan ikke overstige gravminnets høyde eller strekke seg ut over plantefeltet. Det er ikke tillatt å plante trær, busker mm som vokser utenfor plantefeltet. Dette inkluderer å plante mellom to plantefelt. 

Plantefelt som ikke tilplantes skal såes til som gressbakke.

Kirkegårdsarbeider klipper grøntarealene, men luker ikke. Det er viktig at eventuelle kanter og annet på plantefeltet ikke er til hinder for gressklipperen.  

Løse dekorgjenstander (lyktkrans, blomsterbukett mm.) skal fjernes etter bruk og det skal holdes ryddig.

Det oppfordres til bruk av batteridrevne lys og ikke bruk av glass. Disse kan knuses av uvær og er uheldig for publikum, dyr og natur.

Det oppfordres til bruk av miljøvennlige alternativer ved dekorering med kranser mm på gravsted. Unngå bruk av natur material som elg og rein spiser. Det er ikke ønskelig at disse dyrene ferdes på kirkegården. Ringblomsten, blomsterbutikken på Lødingen har mange gode alternativer og gir gjerne råd og veiledning.

Kremasjon.

Ved kremering må den som har disposisjonsretten til avdødes urne, ta kontakt med kirkekontoret for å avtale nedsettelse av urnen. Frist for nedsettelse er 6 måneder etter dødsfallet.

Andre bestemmelser.

Søppel skal kastes i conteiner mens plante og naturmaterialer skal kastes i komposthaugen. Det er ikke lov å kaste privat søppel i conteineren.

Urnegraver og kistegraver er fredet i 20 år.

Opphold, ferdsel, arbeid og andre handlinger på kirkegården skal skje på en sømmelig og minst mulig støyende måte, slik at det ikke virker støtende på noen. Besøkende skal ferdes gående. Hunder skal føres i bånd. Det er ikke tillatt å sykle eller kjøre bil på kirkegården. Ved kjøring på kirkegården må det gis dispensasjon fra kirkeverge. 

Porter skal holdes lukket

 

Kirkegårdslov og forskrifter fås ved henvendelse til kirkevergen, som også er behjelpelig med informasjon.

Kontaktinformasjon for Lødingen kirkelige fellesråd

Lødingen kirkelige fellesråd 

Besøks adresse: Rådhusveien 27 - Lødingen 

Postadresse: Postboks 83, 8411 Lødingen

Kirkekontoret ligger ligger i første etage på Lødingen rådhus. 

Kontoret er plassert i enden av gangen til venstre før trappen opp til 2 etg når man kommer inn hovedinngangen. 

 

Kontakt informasjon

Ilse De Raad
Sokneprest
Telefon 99327434
epost: ilse.de.raad@lodingen.kommune.no

Herbjørg Bjørstad 
Kirkeverge
telefon:  76 98 66 29/ 915 60 244
epost: kirkeverge@lodingen.kommune.no

Christopher D. Briggs
Kantor 
telefon  41 36 93 57
christopher.briggs@lodingen.kommune.no

Jan Sverre Norheim 
Kirketjener
telefon 94 20 73 96

Ellen Bjørnsen
Diakon medarbeider og trosopplærer 
telefon: 47 07 47 08 
ellen.bjornsen@lodingen.kommune.no

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"