Ansatte

Postadresse

Postboks 156, 1870 Ørje

Besøksadresse

Nesveien 10, 1870 Ørje

Kontaktinformasjon

Telefon: 69811846

Personer

 • Kirkeverge

  Thor Håkon Ramberg 93 23 88 62 Klikk for å vise e-post
 • Sogneprest

  Øystein Sjølie 69 81 18 46/45 48 83 38 Klikk for å vise e-post
 • Menighetspedagog

  Anita Bergstrøm 92 82 27 38 Klikk for å vise e-post
 • Sekretær og trosopplæring

  Gunn Marit Gjemble 92 03 09 85 Klikk for å vise e-post
 • Organist i Ørje, Øymark og Rødenes

  Jørn Vidar Lillestrand 91 12 25 74
 • Organist i Klund

  Øystein Jaavall 41 54 11 09
 • Kirketjener i Øymark

  Leif Labråten 99 69 36 32
 • Kirketjener i Rødenes og Klund (ute)

  Oddmund Fosser 92 88 89 97
 • Kirketjener i Ørje og Klund (inne)

  Aina Berger 92 02 30 23
 • Klokker i Rødenes

  Jan Erik Hærum-Berthelsen 98 44 89 89
 • Klokker i Klund

  Elin Spernes 41 54 25 06

Lenker