trosopplæring

Alle barn som er døpt, uavhengig av funksjonsevne, har rett til trosopplæring fra de er 0 - 18 år.