Høymesse

Praktisk informasjon

Fra:18.3.2018 - kl.11.00

Til:18.3.2018 - kl.12.00

Sted:Melhus kirke

Arrangør:

Høymesse ved Vespestad.
Kantor Goedecke.
Lars Birger Aadland deltar.
Dåp.
Musikk-konfirmantene deltar.
Ofring: NKSS.
Kirkekaffe