Høymesse

Praktisk informasjon

Fra:15.7.2018 - kl.11.00

Til:15.7.2018 - kl.12.00

Sted:Melhus kirke

Arrangør:

Høymesse ved Vespestad.
Kantor Goedecke.
Ofring: Menighetens arbeid