Høymesse

Praktisk informasjon

Fra:17.3.2019 - kl.11.00

Til:17.3.2019 - kl.12.00

Sted:Melhus kirke

Arrangør:

Høymesse ved prost Flø.
Kantor Goedecke.
Dåp.
Ofring: Stiftelsen kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep