Årsmøte for Melhus bedehus

Praktisk informasjon

Fra:14.3.2018 - kl.19.00

Til:14.3.2018 - kl.21.30

Sted:Styret Melhus bedehus

Arrangør:Innkallingen er sendt til lederne i alle eierorganisasjonenes foreninger. Leder må sørge for bekjentgjøring og informasjon til medlemmene innen 4 uker før årsmøtet. VELKOMMEN!  Med vennlig hilsen styret for Melhus Bedehus

Andakt.
Saker:
1. Valg av møteleder og referent
2. Godkjenning av innkalling
3. Årsmelding
4. Regnskap
5. Orientering fra styret om status kjellerprosjekt, og hva som styret planlegger som neste prosjekt
6. Valg av revisor
7. Orientering om nye styremedlemmer
8. Orientering fra Fellesskapskomiteen

Bevertning

Innkallingen er sendt til lederne i alle eierorganisasjonenes foreninger. Leder må sørge for bekjentgjøring og informasjon til medlemmene innen 4 uker før årsmøtet.

VELKOMMEN!  

Med vennlig hilsen styret for Melhus Bedehus