Samlingsfest

Praktisk informasjon

Fra:3.9.2017 - kl.17.00

Til:3.9.2017 - kl.19.00

Sted:Melhus bedehus

Arrangør:Bedehusstyret

Samlingsfest for alle grupper tilknyttet Melhus bedehus