Gravferd

Ved et dødsfall må de som står nærmest, i løpet av kort tid forholde seg til en rekke praktiske, juridiske og økonimiske spørsmål - Valg av seremoni, gravferdsform og hvor gravlegging skal finne sted.

Den norske kirke skal yte gravferdstjenester for hele befolkningen, uavhengig av tro eller kulturell bakgrunn.